Home

MDG-ict biedt u software licenties en het onderhoud van deze licenties. Wij adviseren u welke Software het beste voor u van toepassing is wat betreft prijs / kwaliteit.
Tevens geven wij op
tijd aan wanneer uw licentie is verlopen en verlengd dient te worden.